Portes plegables

Regix LAC

Portes plegables de PVC lacades en semibrillant de gran duresa sobre perfils de PVC de gran qualitat.

Porta plegable

Porta plegable RegixLAC

Regix FILM

Portes plegables de PVC revestides amb film vinílic de propietats escel·lents, que aconsegueixen donar-li un tacte molt agradable i sedós.

Porta plegable

Porta plegable RegixFILM